služby

NAŠE SLUŽBY

Preventívna prehliadka

Vstupné
vyšetrenie

Výplne –
plomby

Ošetrenie
kanálikov

 Dentálna
hygiena

Zubné
implantáty

Ošetrenie
detí

Protetické
ošetrenie

Preventívna prehliadka

Absolvovaním preventívnej prehliadky 2x ročne môžete predísť nepríjemným komplikáciám, ktoré vznikajú v dôsledku neošetreného zubného kazu alebo parodontálneho ochorenia.

Preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny a hygienických návykov.
V prípade potreby stomatológ súčasne odstráni povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz.

Je dôležité podchytiť prípadné začínajúce ochorenia včas. Šetríte tak stratu zubných tkanív, čas a v neposledom rade svoje peniaze.

Vstupné vyšetrenie

V prvom sedení sa venujeme podrobnému vyšetreniu ústnej dutiny, pričom hodnotíme stav tvrdých zubných tkanív, usporiadanie zubov, stav ďasien, závesného aparátu, sliznice, slizničné riasy a úpony, jazyk.  Vyšetrenie dopĺňame potrebnými digitálnymi rtg snímkami, ktorými kontrolujeme nielen kazy v medzizubných priestoroch a priestoroch pod starými výplňami, ale kontrolujeme aj kvalitu našej práce aj po rokoch.

Vyplnením krátkeho dotazníka si urobíme prehľad o Vašom celkovom zdravotnom stave.

Na základe takto získaných informácií, vypracujeme spolu s Vami individuálny plán ošetrenia.

Výplne – plomby

Ošetrenie zubov postihnutých kazom alebo nevyhovujúcou výplňou.

Samozrejmosťou je bezbolestné ošetrenie. Už dávno sú preč časy, keď sa lekár informoval o hĺbke preparácie intenzitou bolesti pacienta.

Snahou je zreštaurovanie kazom postihnutého zuba do pôvodného stavu, rešpektujúc pritom anatómiu. Používame vysokokvalitné estetické materiály, ktoré spĺňajú požiadavky na vysokú odolnosť a trvanlivosť aj v zadom úseku chrupu. Nerobíme kompromisy a preto v našej ambulancii nepracujeme s amalgámom (strieborná plomba).

Ak je zub kazom príliš poškodený a nie je možné výplň zhotoviť priamo, navrhneme Vám iné estetické riešenie a to zhotovenie výplne v laboratóriu pomocou odtlačku danej situácie v ústach

Endodontické ošetrenie

Ošetrenie koreňových kanálikov prichádza na rad, keď zubný kaz nezvratne poškodí zubnú dreň. Aj v takomto prípade je možné zub v ústach zachovať, pretože vlastný zub je najlepší implantát.

Vďaka moderným postupom je aj takéto ošetrenie u nás možné úplne bezbolestne.

Pri tomto ošetrení ide o nájdenie všetkých kanálikov, odstránenie nefunkčného nervu a ciev, mechanického opracovania stien koreňových kanálikov a chemickej dezinfekcie, teda odstránenia infekcie z koreňových kanálikov a následné hermetické uzatvorenie vzniknutých priestorov s nutnosťou nepretlačenia výplne cez hrot koreňa. Prácu vždy kontrolujeme digitálnym rtg vyšetrením.

Dentálna hygiena

Je základnou súčasťou každého zmysluplného kontinuálneho ošetrovania a je dôležitým predpokladom kvalitného dlhotrvácneho stomatologického ošetrenia. Ide o profesionálne odstránenie zubného kameňa, povlaku a pigmentácií.

Celé ošetrenie prebieha vo viacerých krokoch.

1. stanovenie indexu krvácania zubných papíl (PBI index), ktorým si objektivizujeme stav Vašich ďasien. Vieme tak určiť mieru zápalu ďasien a v neposledom rade Vám pri ďalšom absolvovaní dentálnej hygieny vieme povedať kde máte „rezervy“ v čistení.

2. čistenie ultrazvukom, pomocou vybrácií ultrazvukovej koncovky rozbíjame nánosy zubného kameňa

3. air-flow – zmes vody a prášku (sóda bikarbóna s príchuťou) je pod tlakom striekaná na zuby, čím sa efektívne čistia medzizubné priestory a odstraňujú pigmenácie

4. leštenie abrazívnou pastou a rotačnou kefkou

Zubné implantáty

Implantát je titánová skrutka, ktorá sa jednoduchým operačným zákrokom zavedie do kosti na mieste chýbajúceho zubu a v podstate nahrádza jeho koreň. Počas hojenia sa implantát “integruje” do kosti a vytvorí tak pevný celok, na ktorý sa dá nasadiť zubná náhrada (korunka, mostík).

 

Zubné implantáty sa používajú už vyše 50 rokov. Dá sa nimi nahradiť nielen jeden zub, ale aj celé zuboradie, prípadne jeho časť.
Chýbajúci zub a vzniknutá medzera spôsobuje (okrem estetického hľadiska) aj funkčné zmeny vedúce k ustupovaniu kosti v nezaťaženom mieste.
Ak chceme chýbajúci zub nahradiť mostíkom, je nutné oba susedné, často krát úplne zdravé zuby obrúsiť. Alternatívou na doplnenie chýbajúceho zuba je použitie implantátu. Pokiaľ je kostné lôžko osadené implantátom, dochádza k zaťažovaniu kosti a táto ustupuje len veľmi pomaly alebo vôbec nie.

Ošetrenie detí

Ošetrovanie detí sa líši od ošetrenia dospelých a vyžaduje si úplne iný prístup. Našou snahou je dieťa zbaviť strachu a navodiť príjemnú atmosféru. Systémom pravidelných návštev eliminujeme množstvo nepríjemných výkonov a tým sa podieľame na bezproblémovom vývoji chrupu u detí.

 

Mliečne zuby tvoria podstatnú súčasť vývoja trvalých. O mliečne zúbky sa treba starať, lebo majú významnú úlohu pri žuvaní, fonetike a pri vývoji čeľuste a postavení stálych zubov.

Prvá prehliadka u zubára v ranom veku pomôže rodičom získať informácie o tom, ako sa správne starať o detský chrup a ako zbytočne detským zúbkom neuškodiť.

Výhodou prvých prehliadok je tiež skutočnosť, že si dieťa zvyká na stomatológa a sestričku, na prostredie zubnej ambulancie, oboznamuje sa s nástrojmi a prístrojmi, čím sa do značnej miery redukuje jeho stres a strach z neznámeho.

Následne by sa malo s dieťaťom chodiť k zubárovi 2x ročne na preventívnu prehliadku. Môžete mu takto ušetriť nemálo bolesti pri ošetrovaní boľavých zúbkov a dieťa sa samo naučí lepšie chápať význam zubnej hygieny

Protetické ošetrenie

Protetika sa zaoberá rekonštrukciou chrupu s cieľom dosiahnutia maximálneho funkčného a estetického výsledku. Ide o dlhodobejší a náročny proces vychádzajúci z aktuálneho konkrétneho stavu chrupu, ktorý si vyžaduje nemalú prípravu.

Fixná protetika

Korunky sa používajú pri veľkom poškodení zuba ak ho nie je možné zrekonštruovať plombou. Možno nimi nahradiť poškodené zuby, ktorým zostal zachovaný koreň. Korunky sú na zuboch pevne nafixované. Toto spojenie je také pevné, že odstránenie korunky bez jej poškodenia ani nie je možné.

Kovokeramickú korunku tvorí kovový plášť, ktorého celý povrch je pokrytý keramikou.

Celokeramická korunka je zhotovená z keramiky a predstavuje dokonalú náhradu so špičkovým estetickým vzhľadom.

Mostíky slúžia ako náhrady pri úplne chýbajúcich zuboch. Mostík, rovnako ako korunka, je pevne fixovaný na zuboch, ktoré susedia s medzerou a tvoria tak jeho piliere.Vyrábajú sa z rovnakých materiálov ako korunky.

Keramické fazety

Ide o veľmi tenké keramické plôšky , ktoré sú nalepené na predných plôškach zubov. Výsledkom je potom vizuálne dokonalý chrup. Okrem keramiky sa na výrobu estetických faziet používa kompozitný plast.

 

Snímateľná protetika

Ak chýba viac zubov alebo je rozmiestnenie medzier po stratených zuboch nevýhodné, zhotovujú sa čiastočné snímeteľné náhrady, ktoré však vďaka moderným technológiám spĺňajú všetky funkčné a estetické nároky